Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2015

May 02 2015

April 26 2015

April 23 2015

April 16 2015

April 14 2015

April 13 2015

April 10 2015

April 08 2015

April 05 2015

March 22 2015

March 08 2015

Mar 22

22.03 I Szczecin I Cafe Popularna

19:00–23:59 Cafe Popularna (, Szczecin) Add this event to a calendar application
Podczas nadchodzącej trasy zespół promować będą swoją najnowszą płytę.

"Rosnące zainteresowanie zespołem pozwala sądzić, że mamy do czynienia z pewnym nowym zjawiskiem: serwowany przez Cosovel mezalians kultury wysokiej z muzyka rozrywkową wypada na korzyść obu, ku uciesze słuchaczy przygniecionych monumentalnością nudy, ale jednocześnie poszukujących muzyki ambitnej."

Band:
Izolda Sorenson - wokal, klawisze
Aleks Polak - bas
Jose Manuel Alban Juarez - perkusja

FACEBOOK: https://www.facebook.com/cosovel

SPOTIFY: https://play.spotify.com/album/0PFPkBGpEMq8lexmGoeQQN

Bilety: 15

March 05 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl